skip to Main Content

ANBI Status

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status

Stichting SUN heeft algemeen nut beogende instelling (ANBI) status.

Giften zijn aftrekbaar. Sponsoren en donateurs genieten op die manier dus een aantrekkelijk voordeel door ondersteuning van de stichting.

Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op.

Naam en RSIN

Stichting SUN Foundation
RSIN: 855152084

Contactgegevens

Stichting SUN Foundation

Terwindtplein 3
2807 RP Gouda
The Netherlands

Tel: 0031 (0)182 516627
Mobile: 0031 (06) 14541394

www.stichtingsun.org

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuursleden

Voorzitter: Ron van der A
Secretaris: Walter Heijder
Penningmeester: Pim Rooijmans

Het beloningsbeleid

Eventueel vrijwilligersvergoeding van maximaal 1.800 euro aan bestuursleden. Deze eventuele vergoeding staat niet in verhouding tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk dat zij doen.

De eventuele vergoeding is beperkt om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Er is geen personeel in dienst.

De doelstelling

Het bevorderen van natuurbehoud en natuurontwikkeling.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Voorals bestaan op dit moment onze activiteiten uit :

  1. Actualiseren van onze website
  2. Selecteren natuurprojecten
  3. Fondsen werven
  4. Vergroten naamsbekendheid
  5. Verhogen bewustwording betreffende natuurbescherming

Financiële verantwoording

Back To Top