skip to Main Content

Ethiopische Wolf

415.000 Afrikaanse olifanten

20.000 Leeuwen

20.000 Witte neushoorns

7.100 Cheetahs/jachtluipaarden

6.600 Afrikaanse Wilde Honden

3.600 Zwarte neushoorn

500 Ethiopische wolven

Over de aantallen wilde dieren in Afrika bestaan geen exacte cijfers, slechts schattingen. Maar hoe (on)nauwkeurig die schattingen ook zijn: de Ethiopische wolf staat er duidelijk slecht voor, veel slechter dan menig andere diersoort.

Het geringe aantal Ethiopische wolven is niet veroorzaakt door de mens: het dier is aangepast aan de kou en na de laatste ijstijd kromp het leefgebied tot de hoogvlakten van Ethiopië, het dak van Afrika.

Dat de Ethiopische wolf momenteel met uitsterven wordt bedreigd, komt echter wel degelijk door de mens, hoewel indirect. De Ethiopische wolf leeft weliswaar in Nationale Parken, maar de mens rukt op, om en soms ook in die parken. In nabijgelegen dorpen zijn steeds meer zwerfhonden en die trekken vaak door de parken heen, waarbij ze ziekten (vooral hondsdolheid) verspreiden. Die ziekten zijn momenteel verreweg de grootste bedreiging voor de Ethiopische wolf.

De Ethiopische wolf leefde twintig jaar geleden in zeven verschillende gebieden. In één van die gebieden is de hij inmiddels verdwenen. Het is de afgelopen jaren al herhaaldelijk voorgekomen dat in de grootste van de zes overgebleven populaties in korte tijd de helft van de dieren stierf door ziekte.

Terwijl de meeste van de bovengenoemde dieren op veel aandacht mogen rekenen, valt de Ethiopische wolf in de categorie ‘onbekend maakt onbemind’. Dat heeft een aantal oorzaken:

Oorzaak 1: er zijn geen Ethiopische wolven in dierentuinen, terwijl de meeste Nederlanders de andere dieren wel met eigen ogen van dichtbij hebben gezien.

Oorzaak 2: de Ethiopische wolf is nauwelijks op de tv te zien. Wel kwam het dier voor in de serie Planet Earth, waar te zien is hoe honderden gelada’s (een apensoort) vluchtten voor twee Ethiopische wolven. Niet vermeld werd dat er van de gelada nog tweehonderdduizend exemplaren zijn, tegen vijfhonderd van de Ethiopische wolf.

Oorzaak 3: de naam Ethiopische wolf suggereert dat het ‘slechts’ een ondersoort van de wolf betreft, zoals de Iberische wolf en de Alaska wolf. Maar de Ethiopische wolf is een zelfstandige soort, net zoals de coyote, Afrikaanse Wilde honden en de Gewone jakhals.

De Ethiopische wolf krijgt steun vanuit Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Maar er is nog steeds gebrek aan geld om alle problemen ter plekke goed op te lossen. Daarom is ook steun vanuit Nederland zeer welkom, juist omdat er verder helemaal geen steun is.

Steunt u ons ook om te voorkomen dat deze diersoort uitsterft?

Overdag komen de wolven meestal alleen voor ...
... of in paren.
Een jonge wolf ...
... is nieuwsgierig.
Het ochtendritueel van de wolven is de grenzen van het territorium inspecteren.
De Ethiopische wolf heeft geen natuurlijke vijanden en kan daardoor ontspannen gapen.
Jonge wolven op de uitkijk.
Jonge wolven.
Een adolescent.
Wolf op het Sanetti Plateau (Bale Mountains).
De vijanden van de wolven zijn rabies (hondsdolheid) en distemper (hondenziekte). Dus een belangrijke manier van ingrijpen van natuurbeschermers is het vaccineren van wolven.
Back To Top